فضا و نجوم

سیاره ها

سیاره چیست؟ سیاره ها چگونه تشکیل میشوند؟

سیاره (Planet) یک جسم نجومی بزرگ و گرد است که نه ستاره است و نه باقیمانده آن. بهترین نظریه موجود در مورد تشکیل سیاره، فرضیه سحابی است، که فرض می کند که یک ابر بین ستاره ای از یک سحابی فرو می ریزد تا یک پیش ستاره جوان را ایجاد کند که توسط یک دیسک پیش سیاره ای می چرخد.

جهان های موازی

جهان موازی چیست؟ آیا جهان های موازی وجود دارند؟

دانشمندان حدس می زنند که جهان ما ممکن است تنها جهان خارج از جهان نباشد - در عوض ممکن است در مجموعه ای از جهان های بی نهایت یا موازی به نام "چندجهان" زندگی کنیم. جهان های نامتناهی نتیجه چندین نظریه علمی هستند. به عنوان مثال، اگر فضازمان واقعاً برای همیشه ادامه داشته باشد، ممکن است در نهایت شروع به تک

بیگ بنگ

بیگ بنگ چیست؟ مه‌بانگ چگونه رخ داده است؟

حدود 13.7 میلیارد سال پیش، همه چیز در کل جهان در یک تکینگی بی نهایت کوچک متراکم شد، نقطه ای از چگالی و گرمای بی نهایت. ناگهان، یک انبساط انفجاری آغاز شد و جهان ما را با سرعتی بیشتر از سرعت نور به سمت بیرون پرتاب کرد. این دوره تورم کیهانی بود که تنها کسری از ثانیه طول کشید.

سحابی ها

سحابی چیست؟ سحابی ها چگونه تشکیل میشوند؟

سحابی (Nebula) ابر غول پیکری از غبار و گاز در فضا است. برخی سحابی ها از گاز و غباری که در اثر انفجار یک ستاره در حال مرگ، می آیند. سحابی های دیگر مناطقی هستند که ستارگان جدید در آنجا شروع به تشکیل می کنند. به همین دلیل به برخی از سحابی ها «مهد تولد ستاره» می گویند.

دنباله‌دار ها

دنباله‌دار چیست؟ دنباله‌دار ها چگونه تشکیل میشوند؟

دنباله‌دار (Comet) یک جسم کوچک و یخی منظومه شمسی است که هنگام عبور از نزدیکی خورشید، گرم می‌شود و شروع به انتشار گاز می‌کند، فرآیندی که به آن خروج گاز می‌گویند. این یک جو یا کما قابل مشاهده و گاهی اوقات دم ایجاد می کند.