پست های فیلم و سریال

کهکشان / پست ها / فیلم و سریال

فیلمبرداری، هنر عکاسی متحرک، «سینما» یا فیلم، مجموعه ای از تصاویر ثابت که توهم یک تصویر متحرک را ایجاد می کند. در کهکشان آخرین اخبار مربوط به فیلم و سریال ها را پیگیری کنید.