پست های هک و امنیت

کهکشان / پست ها / هک و امنیت

یک «هکر امنیتی» کسی است که روش‌هایی را برای نقض سیستم‌های دفاعی و بهره‌برداری از نقاط ضعف در یک سیستم یا شبکه کامپیوتری بررسی می‌کند. هکرها ممکن است انگیزه های مختلفی داشته باشند.