فارسی را چگونه بخوانیم؟
1401/07/02 تحریریه کهکشان

فارسی را چگونه بخوانیم؟

کهکشان / پست ها / مدرسه /

شیوه مطالعه ادبیات فارسی برای کنکور و امتحانات


حتما وقتی پاس صحبت اساتید آموزش فارسی مینشینید، متوجه میشوید که به مطالعه موضوعی و بخش بنده شده فارسی اشاره میکنند. این شیوه مطالعه باعث میشود روی بخش های های مختلف هر مبحث؛ شامل کلمات، دستور زبان، تحلیل و درک مطلب و آرایه های آن بصورت جداگانه مسلط شوید.

یادگیری و حفظ کلمات فارسی

برای یادگیری کلمات هر زبانی همیشه بهترین پیشنهاد پیروی از ساختار علمی یادگیری مغز است. این شیوه یادگیری به مرور و تمرین مداوم در بازه های زمانی مشخص توجه دارد که به عنوان جعبه لایتنر معروف است. شما میتوانید اینکه جعبه لایتنر چیست و چگونه کار میکند؟ را در این پست مشاهده کنید.

یادگیری و مطالعه دستور زبان فارسی

دستور زبان در فارسی معمولا پیچیدگی زبان های دیگر مانند انگلیسی را ندارد، از طرفی چون زبان مادری شماست یادگیری آن بسیار ساده خواهد بود. مطالبی که نیاز به مرور دارند از منبع خود که میتواند استادتان یا کتابتان باشد در جزوه خود بصورت خلاصه یادداشت کنید. این خلاصه های کوتاه از دستور زبان را در بازه های کوتاه بصورت مداوم مرور کنید. فراموش نکنید حتما در هر مبحث همراه توضیحات یک مثال از آن را هم در جزوه خود یادداشت کنید.

یادگیری و مطالعه آرایه های فارسی

آرایه ها یکی از بخش های زیبای فارسی هستند. برای یادگیری این بخش بهتر است بعد از مطالعه هر قسمت از منبع خود، به چندین تست آموزشی پاسخ دهید تا به خوبی آن را فرا بگیرید.

آزمون و مرور فارسی

پس از اینکه هر بخش را بصورت کامل مطالعه کردید نیاز است که آزمون های زماندار را شروع کنید. در آزمون های زماندار تست های هر بخش را باتوجه به برنامه مطالعاتی خود؛ بصورت مبحثی و جامع پاسخ دهید. پس از آزمون ها سوالات اشتباه خود را دربیاورید و پاسخ آن را مطالعه کنید. درصورت لزوم برای مرور های بعدی بخش هایی که لازم است آن را در جزوه خود یادداشت کنید.

 
 

 

 


1328
https://Gelxy.com/u/85
پست های مرتبط

دانلود گام به گام «عربی 2» یازدهم تجربی و یازدهم ریاضی
گام به گام عربی یازدهم تجربی و ریاضی

دانلود گام به گام «عربی 2» یازدهم تجربی و یازدهم ریاضی

دانلود گام به گام «عربی 1» دهم تجربی و دهم ریاضی
گام به گام عربی دهم تجربی و ریاضی

دانلود گام به گام «عربی 1» دهم تجربی و دهم ریاضی

دانلود گام به گام «عربی 1» دهم انسانی
گام به گام عربی دهم انسانی

دانلود گام به گام «عربی 1» دهم انسانی

دانلود گام به گام «ریاضی 2» یازدهم تجربی
گام به گام ریاضی یازدهم تجربی

دانلود گام به گام «ریاضی 2» یازدهم تجربی

تگ ها

فارسی
نظرات

ثبت نظر بصورت میهمان