تلسکوپ های فضایی در فضای بیرونی و خارج از جو زمین مستقر شده و برای رصد سیارات ، کهکشان‌ها و دیگر اجرام فضایی استفاده میشوند. تلسکوپ هابل نخستین رصدخانه فضایی بود که در سال 1990 به مدار خود ارسال و مستقر شد، حال هابل به سی سالگی خود نزدیک میشود؛ تخمین زده شده تا در بازه 2030 و 2040 از مدار خود خارج شود و تلسکوپ غولپیکر جیمز وب جای آن را بگیرد.

در اینجا از سه نظر این دو را باهم مقایسه میکنیم:

  1. میدان دید
  2. اندازه آینه
  3. ابعاد

 مقایسه میدان دید تلسکوپ هابل و جیمز وب

دانشمندان ناسا ادعا دارند که :

تلسکوپ فضایی جیمز وب که ازنوع "پیمایش فروسرخ میدان باز" است، میدان دیدی ۱۰۰ برابر قوی‌تر از تلسکوپ هابل خواهد داشت.

به عقیده ستاره‌شناسان و علاقه مندان نجوم تلسکوپ جدید میلیون‌ها کهکشان جدید و هزاران سیاره خارج از منظومه شمسی را کشف خواهد کرد. همچنین بینشی تازه در مورد ماده تاریک و انرژی تاریک فراهم خواهد کرد که دهه‌هاست یکی از رمزآلود‌ترین فرضیه‌های فیزیک نظری است.

 

مقایسه اندازه آینه تلسکوپ هابل و جیمز وب

مقایسه آینه اصلی تلسکوپ جیمز وب و تلسکوپ هابل

تلسکوپ فضایی جیمز وب، بسیار بزرگ است. آینه‌ی اصلی این تلسکوپ ۶/۵ متر قطر دارد در حالی که قطر آینه اصلی تلسکوپ هابل حداکثر ۲/۵ متر قطر میرسد. ابعادی که برای تلسکوپ جیمز وب پیشنهاد شد، انتقال آن به فضا را غیرممکن می‌کرد به دلیل، مهندسان آینه‌‌ی اصلی این تلسکوپ را سه قسمت کردند که به هنگام باز شدن، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و آینه‌ای واحد را تشکیل می‌دهند.

 مقایسه ابعاد تلسکوپ هابل و جیمز وب

تلسکوپ جیمز وب در ابعاد ۲۰/۱۹۷ متر در ۱۴/۱۶۲ متر طراحی شده، اما تلسکوپ هابل تقریبا ۱۴ متر طول ۵ متر عرض دارد.

ساخت تلسکوپ جیمز وب