روش های پول درآوردن از کهکشان


کسب درآمد از اوتو پول

 • فعال کردن اوتو پول
 • شروع کسب درآمد

وارد پنل خود شوید. روی «کسب درآمد» کلیک کنید. دکمه «فعال کردن اوتو پول» را بزنید. با ورود به صفحه پست های کهکشان یک پست را انتخاب کنید و وارد آن شوید. اگر اوتو پول فعال باشد یک نوار کنترل در بالای صفحه پست، مشاهده خواهید کرد. در این نوار کنترل، زمان فعالیتتان در صفحه و درآمد کسب شده تان را مشاهده میکنید. سیستم به ازای مطالعه و فعالیتتان در صفحه، درآمد شما را افزایش میدهد. از پول درآوردن لذت ببرید!


کسب درآمد از کد هدیه اپلیکیشن

دو برابر بیشتر!
 • نصب اپلیکیشن کهکشان
 • ورود به صفحه کد هدیه
 • دریافت هدیه

پس از نصب اپلیکیشن کهکشان وارد صفحه «کسب درآمد» شوید و کد هدیه را به خاطر بسپارید. وارد پنلتان شوید و روی «کد هدیه» بزنید. در این صفحه کد هدیه را وارد کرده و پولتان را بلافاصله دریافت کنید!


کسب درآمد از کد هدیه سایت

 • ورود به صفحه کد هدیه
 • دریافت هدیه

پس از ورود به صفحه کد هدیه؛ کد هدیه را به خاطر بسپارید. وارد پنلتان شوید و روی «کد هدیه» بزنید. در این صفحه کد هدیه را وارد کرده و پولتان را بلافاصله دریافت کنید!


کسب درآمد از تلگرام کهکشان

 • عضویت در کانال تلگرام کهکشان
 • استفاده از کد هدیه
 • دریافت هدیه

از دکمه بالا در کانال تلگرام کهکشان عضو شوید. کد هدیه قرار داده شده در کانال را به خاطر بسپارید. در پنلتان روی «کد هدیه» بزنید. در صفحه باز شده کد هدیه را وارد کرده و پولتان بلافاصله به حسابتان افزوده میشود!


کسب درآمد از اینستاگرام کهکشان

 • فالو کردن پیج اینستاگرام کهکشان
 • استفاده از کد هدیه
 • دریافت هدیه

از دکمه بالا پیج اینستاگرام کهکشان را فالو کنید. کد هدیه قرار داده شده در پیج کهکشان را به خاطر بسپارید. در پنلتان روی «کد هدیه» بزنید. در صفحه باز شده کد هدیه را وارد کرده و پولتان بلافاصله به حسابتان افزوده میشود!


کسب درآمد از ثبت نظر در کهکشان

 • مشاهده یکی از پست ها
 • ثبت نظر مفید
 • دریافت پول

در صفحه پست ها، یک پست را انتخاب کنید و وارد آن شوید. پس از مطالعه پست انتخابی میتوانید با ثبت کامنت برای آن به ازای هر کامنتتان پول دربیاورید. شما میتوانید وضعیت کامنتتان را در پنلتان در بخش «فعالیت ها» مشاهده کنید و درآمد های کسب شده تان را ببینید.