تبلیغات بنری نمایشی:

بر اساس بازدید؛

هر هزار (1000) بازدید : 5000 تومان

بر اساس بازه زمانی؛

یک ماه در صفحات مدرسه : 50,000 تومان

یک ماه در صفحات پست ها : 35,000 تومان

 

تبلیغات بنری کلیکی:

هر هزار (1000) کلیک در صفحات مدرسه : 100,000 تومان

هر هزار (1000) کلیک در صفحات پست ها : 70,000 تومان

هر هزار (1000) کلیک در صفحات پست های مرتبط : 85,000 تومان

 

تبلیغات کلیکی همسان:

هر هزار (1000) کلیک در صفحات مدرسه : 110,000 تومان

هر هزار (1000) کلیک در صفحات پست ها : 80,000 تومان

هر هزار (1000) کلیک در صفحات پست های مرتبط : 95,000 تومان

 

بک لینک:

بخش مدرسه:

سه ماه بک لینک (فالو) در صفحات مدرسه : 70,000 تومان

سه ماه بک لینک (نو فالو) در صفحات مدرسه : 45,000 تومان؛

شش ماه بک لینک (فالو) در صفحات مدرسه : 90,000 تومان

شش ماه بک لینک (نو فالو) در صفحات مدرسه : 75,000 تومان؛

یکسال ماه بک لینک (فالو) در صفحات مدرسه : 150,000 تومان

یکسال ماه بک لینک (نو فالو) در صفحات مدرسه : 120,000 تومان؛

همیشه بک لینک (فالو) در صفحات مدرسه : 400,000 تومان

همیشه بک لینک (نو فالو) در صفحات مدرسه : 300,000 تومان

بخش پست ها:

شش ماه بک لینک (فالو) در صفحات پست ها : 85,000 تومان

شش ماه بک لینک (نو فالو) در صفحات پست ها : 70,000 تومان؛

یکسال ماه بک لینک (فالو) در صفحات پست ها : 130,000 تومان

یکسال ماه بک لینک (نو فالو) در صفحات پست ها : 110,000 تومان؛

همیشه بک لینک (فالو) در صفحات پست ها : 350,000 تومان

همیشه بک لینک (نو فالو) در صفحات پست ها : 300,000 تومان

بخش فوتر:

شش ماه بک لینک (فالو) در فوتر کل سایت : 85,000 تومان

شش ماه بک لینک (نو فالو) در فوتر کل سایت : 75,000 تومان؛

یکسال ماه بک لینک (فالو) در فوتر کل سایت : 140,000 تومان

یکسال ماه بک لینک (نو فالو) در فوتر کل سایت : 125,000 تومان

 

ریپورتاژ:

با سه لینک فالو و دو لینک نو فالو (دائمی در سایت) درج در صفحه اصلی [یک هفته]، صفحه پست ها و صفحه ریپورتاژ : 135,000 تومان

با سه لینک فالو و دو لینک نو فالو (دائمی در سایت) درج در صفحه اصلی [یک هفته]، صفحه پست ها  : 125,000 تومان

با سه لینک فالو و دو لینک نو فالو (دائمی در سایت) درج در صفحه اصلی [یک هفته] و صفحه ریپورتاژ : 115,000 تومان

با سه لینک فالو و دو لینک نو فالو (دائمی در سایت) درج در صفحه ریپورتاژ : 105,000 تومان

تمامی ریپورتاژ ها کمتر از پنج ساعت در گوگل ایندکس و قابل مشاهده هستند.

 

برای رزرو تبلیغات به info[at]gelxy.com یا تماس با ما پیام دهید.