جیمز وب، تلسکوپ فضایی جدید ناسا با موفقیت با موشک آریان ۵ از آمریکای جنوبی پرتاب شد. این پرتاب مهمترین پرتاب ناسا پس از سالها بوده است؛ برنامه‌ای که اطلاعات زیادی درباره چگونگی تشکیل و توسعه جهان به ما می دهد. راب ناویاس، مجری پخش زنده پرتاب تلسکوپ جیمز وب هنگام پرتاب؛ گفت «از جنگل‌های بارانی گرمسیری تا مرز خود زمان، جیمز وب سفری را به تولد جهان آغاز می‌کند.»

با اینکه ارسال اولیه تلسکوپ موفق بوده است، همچنان بیست و نه روز برنامه فشرده پیش‌رو تلسکوپ فضایی جیمز وب قرار دارد. در طول یک ماه آینده، فضاپیما درحال حرکت به سمت مقصدش در فاصله ۱/۵ میلیون کیلومتری از زمین خواهد بود. درطول مسیر، جیمزوب شبیه اوریگامی باز شده و اجزای آن در جای درست خود قرار میگیرند. این عملیات مدام در مرکز کنترل پایش و بررسی میشود. چراکه هرگونه خطا در آماده سازی این تلسکوپ همه چیز را مختل میکند و ممکن است تمام تلاش این سالها ار بین برود. از این حدود یک ماه به عنوان بیست و نه روز وحشت نام برده میشود.

همچنین مقایسه تلسکوپ جیمز وب و هابل را بخوانید