پاسخ گام به گام تمرینات ریاضی هفتم

کهکشان / مدرسه / تمرینات / پاسخ گام به گام تمرینات ریاضی هفتم

پاسخ گام به گام ریاضی هفتم بصورت کامل شامل تمرینات، فعالیت ها، کار در کلاس، مرورفصل، مفاهیم و مهارت ها، کاربرد و تمرین های ترکیبی تمام فصول. دانش آموز پایه هفتم با مطالعه این خودآموز که در کهکشان ارائه شده، همه مطالب کتاب را خط به خط فرامیگیرد و میتواند در همه امتحانات نمره مناسبی بگیرد.


دیگر کتاب های هفتم