گام به گام فیزیک دوازدهم تجربی

کهکشان / مدرسه / تمرینات / گام به گام فیزیک دوازدهم تجربی

گام به گام «پرسش ها»، پاسخ «تمرین ها»، جواب «فعالیت ها»، حل «مثال ها» و «مسئله های» کتاب فیزیک (3) دوازدهم تجربی بصورت کاملا تشریحی و گام به گام برای شما در کهکشان ارائه میدهیم. در خودآموز و جزوه رایگان فیزیک دوازدهم تمام فصل های کتاب شامل: (فصل اول : حرکت بر خط راست، فصل دوم : دینامیک و حرکت دایره ای، فصل سوم : نوسان و موج، فصل چهارم : آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای) برای مطالعه دانش آموزان وجود دارد.


دیگر کتاب های دوازدهم تجربی