معنی و تمرینات فارسی دهم

کهکشان / مدرسه / تمرینات / معنی و تمرینات فارسی دهم

معنی و پاسخ گام به گام تمرینات و گارکاه متن پژوهی فارسی دهم شامل «قلمرو زبانی»، «قلمرو ادبی»و «قلمرو فکری» را بصورت کاملا تشریحی و رایگان برای شما در کهکشان ارائه میدهیم. خودآموز فارسی دهم همه بخش ها را از جمله «روان خوانی ها»، «گنج حکمت ها»، «شعر خوانی»، «نیایش» و «ستایش» در بر میگیرد. این جزوه ترجمه، آرایه ها و دستور زبان را درس به درس و گام به گام برای دانش آموز توضیح میدهد و برای همه رشته های نظری متوسطه دوم یعنی «دهم تجربی»، «دهم ریاضی» و «دهم انسانی» مناسب است.


دیگر کتاب های دهم انسانی